Prezentacja produktów na stronach Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością tych produktów, a co za tym idzie z możliwością realizacji zamówienia. W razie wystąpienia braku zamówionego Produktu albo gdy Produkt jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. Gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie, zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Produkt.